Priser

PRISER ADMINISTRATIVT PERSONELL

Det er en rekke parametre som spiller inn for å avgjøre hva din klubb sin administrative ressurs vil koste. De parametrene vi tar høyde for er: 

 • Stillingsprosent
 • Tilstedeværelse på klubb/anlegg
 • Arbeidstidspunkt
 • Kompteansenivå 
 • Om klubbens eksisterende systemer skal benyttes eller ikke

Ta kontakt med oss for et uforpliktende pristilbud. 

PRISER FRITTSTÅENDE PRODUKTER

Dugnadsadministrasjon  - 20 % av total omsetning

 • Klubbledelse gjør all jobben
 • Presentasjon for styret
 • Innkjøp av produkter
 • Kontakt med medlemmene
 • Utdeling av produkter og innsamling av penger
 • Retur av ubrukte produkter