Om oss


Historien bak selskapet

Selskapet ble gründet av Jannicke Aas og Per Erling Terjesen. Ideen bak etableringen var et udekket behov for operativ administrativ kompetanse i mange klubber og idrettslag rundt om i landet. Mange styremedlemmer, spesielt i mindre klubber,  opererer egentlig som klubbsekretærer og daglige ledere, med alle de praktiske gjøremålene det innbefatter. Færre driver klubbutvikling og strategisk arbeid for klubben og idretten sin. Dette medfører at idretten har en stor utfordring med slitasje og hyppig utskifting av styremedlemmer. Det ønsker vi å gjøre noe med. Jannicke og Per Erling har bred erfaring og stor kompetanse fra idretten og operativt administrativt arbeid. Med dette som bakteppe etablerte vi selskapet med utleie av profesjonelle medarbeidere som kan idretten, idrettens lover, regelverk og systemer til fingerspissene.

Visjon

Vår visjon er at alle klubber skal ha et aktivt styre som jobber strategisk og et administrativt apparat som tar seg av de daglige gjøremålene.

Vi bygger derfor systemer som sikrer kontinuitet i styrearbeidet, tar vare på rutiner, dokumenter og historikk. Gode systemer senker terskelen for medlemmene til å ta styreverv i klubbene, og fremmer derfor rekruttering av viktige verv i idretts-Norge.

Litt om oss

Daglig leder og konsulent

Jannicke Aas

Jannicke er utdannet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole. Hun har hatt administrative lederroller i både privat sektor og i idrettsorganisasjoner, med særlig fokus på systemutvikling og effektivisering.   

ARBEIDSERFARING

Karrierehuset  - administrativ leder
Sonans Karriere  - administrativ leder
Norges Tennisforbund  - administrasjonssjef

IDRETTSLIGE VERV OG TILKNYTNINGER

Styremedlem Bekkelagshøgda Tennisklubb - Leder Bekkelagshøgda Tennisklubb - Styremedlem Tunet Innebandyklubb - Ansatt i Norges Tennisforbund

Kontakt: jannicke@klubbledelse.no
Telefon: 404 52 104

Styreleder og konsulent

Per Erling Terjesen

Per Erling er utdannet Handelsøkonom fra Oslo Handelshøyskole. Han har både vært øverste leder i selskap i privat næringsliv og i idrettsorganisasjoner og har bred erfaring fra administrativ og økonomisk ledelse. I de siste 20 årene har han ledet en bedrift i sterk vekst, samt etablert flere selskaper og merkevarer.

ARBEIDSERFARING

Karrierehuset  - medgründer og styreleder
Sonans Karriere  - adm.dir.
Riksanlegget for Tennis  - daglig leder
Norsk Videreutdanning AS - KAM

Idrettslige verv og tilknytninger

Styremedlem Golia Tennisklubb - Leder Golia Tennisklubb - Styremedlem Tunet Innebandyklubb - Leder Tunet Innebandyklubb - Medlem i Divisjonskomiteen i Norges Tennisforbund - Ansatt i Norges Tennisforbund - Styremedlem Norges Tennisforbund

E-post: terjesen@klubbledelse.no
Telefon: 901 85 343