KLUBBLEDELSE

Vi hjelper deg med administrasjon av din idrettsklubb.


Hva er Klubbledelse?

Klubbledelse sørger for daglig drift av idrettsklubber gjennom utleie av profesjonelt administrativt personell. Sammen med din klubb finner vi den stillingsprosenten som ivaretar de oppgavene klubben velger.  Velg fritt fra vår produktportefølje, vi skreddersyr etter klubbens behov.  Vi kan for eksempel tilby: 

 • Heltid eller deltid
 • Variabel stillingsprosent basert på sesong
 • Tilstedeværelse på klubbens anlegg om ønskelig
 • Bruk klubbens eksisterende systemer, eller full overgang til de Klubbledelse benytter
 • Les mer om våre produkter her


Hvem er Klubbledelse til for, og hvorfor velge oss?


Hvem benytter Klubbledelse?

 • Klubber som ønsker systemer og struktur for å ivareta krav fra idretts-Norge. 
 • Klubber som har blitt for store til å driftes av styret alene, men for små til å ansette egen administrasjon. 
 • Klubber som har blitt for store for dagens administrasjon, og som ønsker fleksibilitet i vekstfasen.  

Hvorfor velge oss?

 • Klubber velger oss for å frigjøre tid for styrets medlemmer til å drive med aktivitet og klubbutvikling, og mindre tid på forvaltning og administrasjon. 
 • Klubbledelse sørger for at idrettens krav til rapportering blir ivaretatt.
 • Klubbledelse sørger for at administrative systemer og kompetanse blir værende i klubben ved utskifting av styremedlemmer.